linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС Історія медицини


SDD_M1M2M3_
СРС Історія медицини

СРС ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

Курс "СРС Історія медицини"покликаний сформувати у студентів розуміння принципів і історичних умов розвитку медицини, що допоможе їм в оволодінні медицини як науки. Історія медицини дає поняття про походження всього сучасного комплексу знань у цій галузі, про їх суть у процесі розвитку, розглядає розвиток окремих галузей медицини, є складовою частиною усіх медичних дисциплін. За змістом історія медицини пов’язана з історією, історією культури, філософією, соціологією, основами права, психологією тощо. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія медицини» є інтерпретація розвитку медицини в історичній ретроспективі, трактування основних історико-медичних подій, вивчення основних етапів розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно-економічних умов, формування наук у галузі медицини.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння навичками аналізу джерел з історії медицини, визначення особливостей природничонаукових і медичних знань, характерних рис розвитку медицини у різні історичні періоди, інтерпретування основних історико-медичних подій.

Викладачі

Course Staff Image #1

Утюж Ірина Геннадіївна

професор, доктор філософських наук

Course Staff Image #2

Мегрелішвілі Марія Олексіївна

доцент, кандидат філософських наук

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс