linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Українська мова як іноземна. Фахова мова фармацевта. Компресія тексту.


ZDMPhu
Українська мова як іноземна. Фахова мова фармацевта. Компресія тексту.

About This Course

Предметом вивчення є основи сучасного професійного мовлення, фармацевтична термінологія, правила укладання фахової документації, культура наукової та професійної української мови, формування навичок і вмінь з актуальних видів професійної мовленнєвої діяльності.

Мовна культура завжди є надійним фундаментом освіченості, інтелігентності, важливим складником особистості провізора (фармацевта). Знати мову професії означає використовувати лексико-граматичні, стилістичні засоби у конкретній ситуації, влучно добирати лексику свого фаху і вільно володіти нею.Професійне мовлення є обов’язковим компонентом фахової готовності спеціаліста, від рівня його сформованості значною мірою залежать результати подальшої праці. Особливо це стосується працівників аптечних закладів, фармацевтичних компаній, які безпосередньо спілкуються з людьми під час виконання своїх службових обов’язків.

Requirements

Основні завдання: набуття навичок практичного володіння мовою як іноземною в усіх видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; формування навичок практичного користування функціональної лексики в обсязі тематики; навчання вільному орієнтуванню в науковій і офіційно-діловій літературі; сприяння фундаменталізації загальної професійної освіти за допомогою її поглиблення внаслідок вивчення мови як іноземної у професійному аспекті.оволодіння нормами сучасної української мови в аспектах стилістики, морфології та синтаксису в контексті мовлення фахівця-фармацевта;усвідомлення значимості державної мови в професійному спілкуванні; вільне володіння та доцільність застосування термінів та сталих сполук, що стосуються цієї галузі знань; укладання основних видів документів.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Репетун Альона Костянтинівна - викладач кафедри мовної підготвки

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Ткаченко Валерія Юріївна - викладач кафедри мовної підготовки

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс