linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. М01_02-2 Біологічна хімія. Розділ 2.


ZSMU
СРС. М01_02-2 Біологічна хімія. Розділ 2.

ПРО КУРС

Освітній рівень: магістр

Спеціальність: 222 Медицина

Форма навчання: денна

Даний курс включає 1,03 кредита, 4 базові теми, 17 тем і розрахований на 31 годину

Мета курсу: знайомство студента з основами молекулярної біології та генетики, молекулярними основами дії гормонів, метаболізмом нуклеопротеїнів, хромопротеїнів та його регуляцією, функціональною біохімією органів і тканин, а також закласти основи вивчення студентом клінічної біохімії, патологічної фізіології та анатомії, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики внутрішніх хвороб; формування умінь застосовувати знання біохімічних процесів в організмі людини в процесі навчання і професійної діяльності.

Технічні вимоги

Для роботи необхідний пристрій з доступом до мережі Internet.

Автори курсу

Александрова Катерина Вячеславівна

Александрова Катерина Вячеславівна

Завідувачка кафедри біологічної хімії, доктор хімічних наук, професор

Іванченко Дмитро Григорович

Іванченко Дмитро Григорович

Доцент кафедри біологічної хімії, доктор фармацевтичних наук

Швець Володимир Миколайович

Швець Володимир Миколайович

Професор кафедри біологічної хімії, доктор біологічних наук

Крісанова Наталія Вікторівна

Крісанова Наталія Вікторівна

Доцент кафедри біологічної хімії, кандидат біологічних наук

Шкода Олександр Станіславович

Шкода Олександр Станіславович

Доцент кафедри біологічної хімії, кандидат фармацевтичних наук

Рудько Наталія Петрівна

Рудько Наталія Петрівна

Старший викладач кафедри біологічної хімії, кандидат біологічних наук

Саліонов Володимир Олександрович

Саліонов Володимир Олександрович

Старший викладач кафедри біологічної хімії, кандидат фармацевтичних наук

Саліонов Володимир Олександрович

Черчесова Олександра Юріївна

Старший викладач кафедри біологічної хімії, кандидат фармацевтичних наук

Тьютори курсу

Іванченко Дмитро Григорович

Шкода Олександр Станіславович

Саліонов Володимир Олександрович

Контанти

Запорізький державний медичний університет, 1-й навчальний корпус, кафедра біологічної хімії

тел. 0612-36-21-06

e-mail: medfarmbiochem@zsmu.edu.ua

Зареєструватися на курс