linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Ph01_02-3 Біологічна хімія. Розділ 2


ZSMU
СРС. Ph01_02-3 Біологічна хімія. Розділ 2

ПРО КУРС

Освітній рівень: магістр

Спеціальність: 226 Фармація

Форма навчання: денна

Даний курс включає 1,4 кредита, 3 базові теми, 17 тем і розрахований на 42 години

Мета курсу: знайомство студента з молекулярними основами біоенергетики, метаболізмом вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляцією, а також закласти основи вивчення студентом фармацевтичної хімії, фармакології, токсикологічної та судової хімії, лабораторної діагностики та фармакотерапії з фармакокінетикою; формування умінь застосовувати знання біохімічних процесів в організмі людини в процесі навчання і професійної діяльності.

Технічні вимоги

Для роботи необхідний пристрій з доступом до мережі Internet.

Автори курсу

Іванченко Дмитро Григорович

Іванченко Дмитро Григорович

Доцент кафедри біологічної хімії, доктор фармацевтичних наук

Швець Володимир Миколайович

Швець Володимир Миколайович

Професор кафедри біологічної хімії, доктор біологічних наук

Шкода Олександр Станіславович

Шкода Олександр Станіславович

Доцент кафедри біологічної хімії, кандидат фармацевтичних наук

Крісанова Наталія Вікторівна

Крісанова Наталія Вікторівна

Доцент кафедри біологічної хімії, кандидат біологічних наук

Федотов Євген Рудольфович

Федотов Євген Рудольфович

Доцент кафедри біологічної хімії, кандидат біологічних наук

Рудько Наталія Петрівна

Рудько Наталія Петрівна

Старший викладач кафедри біологічної хімії, кандидат біологічних наук

Черчесова Олександра Юріївна

Черчесова Олександра Юріївна

Старший викладач кафедри біологічної хімії, кандидат фармацевтичних наук

Саліонов Володимир Олександрович

Саліонов Володимир Олександрович

Старший викладач кафедри біологічної хімії, кандидат фармацевтичних наук

Тьютори курсу

Іванченко Дмитро Григорович

Шкода Олександр Станіславович

Саліонов Володимир Олександрович

Контанти

Запорізький державний медичний університет, 1-й навчальний корпус, кафедра біологічної хімії

тел. 0612-36-21-06

e-mail: medfarmbiochem@zsmu.edu.ua

Зареєструватися на курс