linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Діагностика та лікування основних хвороб сечостатевої системи


ZSMU
Запис на курс завершено
Діагностика та лікування основних хвороб сечостатевої системи

Про курс

Онлайн-курс «Діагностика та лікування основних хвороб сечостатевої системи» розрахований для студентів V курсу медичних факультетів закладів вищої освіти МОЗ України, які навчаються за спеціальностями 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія» та вивчають дисципліну "Внутрішня медицина". Завдання курсу присвячені висвітленню питань сучасних методів діагностики та лікування основних нефрологічних захворювань. Студенти навчаються розраховувати швидкість клубочкової фільтрації та трактувати дані лабораторних досліджень крові, сечі, УЗД нирок у пацієнтів з хворобами сечостатевої системи.

Вимоги до слухачів

Персональний комп'ютер з доступом до мережі Інтернет.

Розробники курсу

Course Staff Image #1

Деміденко Олександр Вікторович

к.мед.н., доцент, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 2

Course Staff Image #1

Приходько Ігор Борисович

к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб 2

Course Staff Image #2

Гончаров Олександр Вікторович

к.мед.н., асистент кафедри внутрішніх хвороб 2

Course Staff Image #1

Школовий Василь Володимирович

к.мед.н., асистент кафедри внутрішніх хвороб 2