linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Філософія


ZSMU
СРС. Філософія

Про курс

В курсі “Філософія” вивчаються питання про сутність філософії та її місце в людській культурі, основні етапи розвитку філософської думки, основні філософські проблеми онтології, теорії пізнання, антропології, соціальної філософії. Метою курсу є розвиток здібностей формування цілісного філософського світорозуміння через синтезування набутих знань з фахових та гуманітарних дисциплін, вміння застосовувати набуті філософські знання при аналізі реалій сучасного українського суспільного буття, формувати власну позицію щодо найактуальніших проблем сьогодення. Завдання курсу – сформувати основи філософського мислення, філософського розуміння відношення людини та світу і місця майбутньої лікарської діяльності у гуманістичному розвитку суспільства.

Course Staff

Course Staff Image #1

Утюж Ірина Геннадіївна

професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри суспільних дисциплін

Course Staff Image #2

Спиця Наталя Валеріївна

доцент, кандидат філософських наук

Course Staff Image #2

Сепетий Дмитро Петрович

доцент, кандидат філософських наук

Зареєструватися на курс