linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Теорія пізнання та медицина


ZSMU
Запис на курс завершено
Теорія пізнання та медицина

Про курс

В курсі “Теорія пізнання та медицина” вивчаються визначальні чинники розвитку знання, методологія наукового пізнання та її застосування у царині медицини. Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння знань про методологію наукового пізнання та її застосування у медицині; розуміння особливостей сучасної медицини, що грунтується на наукових засадах; ознайомлення з проблематикою сучасної філософії свідомості у її зв’язку з медичними й біологічними дослідженнями; обізнаність з філософськими підходами до розуміння багатогранності людської психіки.

Викладачі:

Course Staff Image #1

Сепетий Дмитро Петрович

кандидат філософських наук, доцент