linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Естетика


ZSMU
Запис на курс завершено
Естетика

Про курс

Метою викладання навчальної дисципліни «естетика» є формування естетичної компетентності студентів, осмислення студентами естетичного досвіду, що сприяє розвитку креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця.

Course Staff

Course Staff Image #1

Павленко Натела Валеріївна

викладач