linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Краєзнавство


ZSMU
Краєзнавство

Курс "Краєзнавство"

Краєзнавство – це наука, яка збирає, накопичує і популяризує відомості про певну територію з різних точок зору: історії, культури, географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства тощо. Даний курс зокрема звертає увагу саме на історичне краєзнавство. Історичне краєзнавство - ланка загального краєзнавства, у надрах якого й формувалось як напрям громадської діяльності, прикладна історична дисципліна. Краєзнавство розглядають як комплекс наукових дисциплін, різних щодо змісту, і спеціальних методик, але таких, які ведуть у своїй сукупності до наукового і всебічного пізнання краю. В історичному краєзнавстві всі ці предмети дослідження розглядаються в історичному аспекті. Головне в таких дослідженнях - виявлення і з'ясування зв'язків між усіма елементами навколишнього середовища в їх історичному розвитку. У практичній діяльності історичне краєзнавство виявляється у вивченні історії міст і сіл, підприємств, господарств, установ, родоводів, життя і творчості визначних земляків, важливих місцевих історичних подій, активній участі населення в регіональному музейному будівництві, охороні пам'яток історії та культури, природи, туризмі, екскурсійній справі.

Викладачі

Course Staff Image #1

Дідик Сергій Сергійович

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри суспільних дисциплін

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Зареєструватися на курс