linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Деонтологія в медицині


ZSMU
Запис на курс завершено
Деонтологія в медицині

Про курс

Головною метою курсу "Деонтологія в медицині" є основні принципи медичної етики та об’єктивні причини необхідності дотримання в клінічній діяльності лікарів моральних норм; етичні проблеми під час надання допомоги та методологічні аспекти можливих варіантів їх вирішення; сучасні тенденції розвитку деонтології в медицині, медичної етики, біоетики в Україні та світі. Програма націлена на стимулювання у студентів міждисциплінарного рівня досліджень, що дає змогу оволодівати відкритим дослідницьким простором з вивченням багатьох суміжних дисциплін. Програма націлена на набуття студентами навичок трансферу, які дають змогу використовувати отримані знання в своїй професійній діяльності в контексті швидко змінюваного сучасного світу з новими технологіями, особливостями соціальних реалій та кореляцією з міжнародними тенденціями у відповідних галузях.

Викладачі

Course Staff Image #1

Спиця Наталя Валеріївна

доцент, кандидат філософських наук