linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Філософія науки.


ZSMU
Філософія науки.

Про курс

В курсі "Філософія науки. Етика та методологія наукового дослідження" вивчаються основні етичні принципи та методологія наукового дослідження загалом і у медичній сфері зокрема, принципи організації та методи, на основі яких спеціаліст вирішуватиме питання медичної та фармацевтичної теорії і практики. Метою курсу є формування всебічного розуміння основ етики та методології наукового дослідження у царині медицини, вміння застосовувати набуті філософські знання у професійній діяльності та при аналізі реалій сучасного суспільного буття для створення програм соціального розвитку суспільства. Основні завдання курсу: формування розуміння актуальних проблем науки в цілому і медицини зокрема; усвідомлення суті і змісту сучасного наукового пізнання світу, суспільства, людини і переосмислення його взаємозв’язку з усіма іншими видами пізнання.

Викладачі

Course Staff Image #1

Утюж Ірина Геннадіївна

Професор, доктор філософських наук

Course Staff Image #2

Сепетий Дмитро Петрович

Доцент, кандидат філософських наук

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс