linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

CРС з дисципліни клінічна лабораторна діагностика «Дослідження сечі та виділень зі статевих органів»


ZSMU
Запис на курс завершено
CРС з дисципліни клінічна лабораторна діагностика «Дослідження сечі та виділень зі статевих органів»

On-line курс «Клінічна лабораторна діагностика. Самостійна робота» для студентів 4 курсу медичного факультету спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», з використанням платформи EDX складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму 1201 «Медицина» спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» за навчальним планом 2014-2015 років. Метою викладання курсу є оволодіння студентами тем самостійної роботи дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» в on-line режимі, з використанням платформи EDX.

On-line курс «Клінічна лабораторна діагностика. Самостійна робота» з використанням платформи EDX дозволяє студентам оволодіти сучасними уявленнями з наступних тем для самостійної роботи: «Диференційна діагностика глюкозурій та кетонурій»; «Рідкісні осади сечі. Спеціальні методи дослідження сечового осаду»; «Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим зі спеціальності «Нефрологія»; «Значення онкомаркерів для діагностики пухлин»; «Особливості еякуляту при різних патологічних станах». Контроль отриманих знань здійснюється в on-line режимі з застосуванням ситуаційних та тестових завдань..

АВТОРИ КУРСУ: доц.Павлов С.В., доц.Горбачова С.В., доц.Біленький С.В., ас.Левченко К.В., ас.Євсєєва Л.В., ас. Нікітченко Ю.В.

КОНТАКТТИ Запорізький державний медичний університет «Університетська клініка», вул.Амосова, 83 тел.707-06-52 email: kdlabszmu@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100015567846605