linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Сучасні маркери кардіоваскулярних захворювань


ZSMU
Сучасні маркери кардіоваскулярних захворювань

О курсе

On-line курс «Хвороби цивілізації. Самостійна робота» з використанням платформи EDX дозволяє магістрантам оволодіти сучасними уявленнями з наступних тем для самостійної роботи: «Біологічні маркери. Особливості застосування у діагностики та моніторингу ефективності лікування захворювань систем та органів. ST2- новітній маркер кардіоваскулярних захворювань»; «Застосування маркеру ST2 у діагностиці та моніторингу ефективності лікування пацієнтів з серцевою недостатністю»; «Алгоритми клініко-діагностичного визначення ST2»; «Тест на активність реніну та його використання у клінічній практиці»; «Клініко-діагностичне визначення вітаміну Д».Контроль отриманих знань здійснюється в on-line режимі з застосуванням ситуаційних та тестових завдань. .

On-line курс «Хвороби цивілізації. Самостійна робота» для магістрантів 1 курсу медичного факультету спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика», з використанням платформи EDX складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «магістрів» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування за навчальним планом затвердженим Вченою Радою Запорізького державного медичного університету у 30.05.2016 році, протокол №10. Метою викладання курсу є оволодіння студентами тем самостійної роботи дисципліни «Хвороби цивілізації. Самостійна робота» в on-line режимі, з використанням платформи EDX.

Автори курсу: доц.Павлов С.В., доц.Горбачова С.В., доц.Біленький С.В., ас.Левченко К.В., ас.Євсєєва Л.В., ас. Нікітченко Ю.В.

Контакти Запорізький державний медичний університет «Університетська клініка», вул.Амосова, 83 тел.707-06-52 email: kdlabszmu@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100015567846605

Зареєструватися на курс