linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

CРС Іноземна мова за професійним спрямуванням Медицина, Педіатрія, ТМДЛ, ФТЕТ


ZSMU
CРС Іноземна мова за професійним спрямуванням Медицина, Педіатрія, ТМДЛ, ФТЕТ

Мета онлайн-курсу для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування (спеіалізація «Лаораторна діагностика»), 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія» полягає у тому, щоб шляхом практичних занять та самостійної роботи виробити та вдосконалити низку професійно-орієнтованих компетенцій та навичок комунікації іноземною мовою як загального, так і фахового (медичного) характеру. Основними завданнями онлайн-курсу є наступні: - виробити навички коректного використання іноземної мови спеціальності у процесі навчання та професійної діяльності; - уможливити участь у фаховому комунікативному процесі в умовах іншомовного середовища; - використовувати іноземну мову для вирішення навчальних завдань; - поглибити навички читання та розуміння фахових медичних текстів англійською мовою; - збагатити лексикон (в тому числі фахового спрямування) та розширити граматичний інструментарій; - вдосконалити навички аудіювання фахових медичних повідомлень англійською мовою. Структура онлайн-курсу для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» Модуль 1 «Physiological Terminology» Тема 1. Cardiovascular System Тема 2. Respiratory System Тема 3. Nervous System Тема 4. Microbiology Тема 5. Medical Institutions Модуль 2 «Clinical Terminology Тема 6. Respiratory Diseases Тема 7. Cardiovascular Diseases Тема 8. Infectious Diseases Тема 9. Gastrointestinal Diseases Тема 10. Diseases of Liver and Bile Ducts

Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет.

Викладачі: Л. В. Беспала, Г. О. Вілер, Г. В. Люшинська, Д. А. Москвітіна, А. В. Неруш, Л. В. Сазанович, О. Л. Соляненко.

Зареєструватися на курс