linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Іноземна мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)


ZSMU
Запис на курс завершено
Іноземна мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)

Метою викладання навчальної дисципліни ”Англійська мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)“ є практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації, удосконалення знань медичної термінології, та поглиблення знань спеціальних дисциплін, формування умінь застосовувати отримані знання у професійній підготовці та подальшій професійній діяльності.

Структура онлайн курсу: Module 1 ” Anatomy. “ Module 2 ” The Central Nervous System.“ Module 3 ” The Respiratory System.“ Module 4 ” The Cardiovascular System. The Blood Circulation.“ Module 5 ” The Gastrointestinal System.“ Module 6 " Reproductive System." Module 7 " Endocrine System."

Вимоги до слухачів

Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет.

Викладачі курсу

Олексієнко А.В.

Калашникова М.Ю.