linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Друга іноземна мова (французька)


ZSMU
Запис на курс завершено
Друга іноземна мова (французька)

Метою онлайн-курсу «Друга іноземна мова (французька)» є формування та вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції, що включає в себе володіння іноземною мовою в письмовій та усній формах для здійснення комунікації в професійній і соціально-культурній сферах спілкування. Це передбачає розвиток практичних навичок використання французької мови в ситуаціях повсякденного соціально-культурного (академічного) та професійного спілкування (базові навички), тобто оволодіння учнями певного набору комунікативних компетенцій.

Основними завданнями онлайн-курсу «Друга іноземна мова (французька)» є: · співвідносити мовні засоби з конкретними сферами, ситуаціями, умовами спілкування і використовувати іноземну мову в міжособистісному спілкуванні і професійної діяльності; · розвивати комунікативні навички культурологічного характеру; · розуміти на слух нескладні автентичні тексти професійної спрямованості.

Вимоги:

Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет.

Викладач

Мартьянова М. Є.