linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

CРС_М02-4_Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей


ZSMU
Запис на курс завершено
CРС_М02-4_Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей
Курс самостійної роботи студентів "Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей" призначений для студентів 4 курсу медичного факультету зі спеціальності "Медицина" (лікувальна справа, педіатрія) та містить теми згідно затердженої робочої програми у рамках СРС. Курс складається з наступних змістовних модулів: Захворювання дітей раннього віку, Захворювання органів дихання у дітей, Алергічні захворювання у дітей, Кардіоревматологія дитячого віку, Захворювання органів травлення у дітей, Захворювання сечової системи у дітей. Кожна тема частково представлена в режимі онлайн курсу з візуальним контентом для спрощення засвоєння теоретичного матеріалу. Після кожної теми студент повинен відповісти на тестові запитання та вирішити клінічну задачу, відповідь на які занести у конспект, який перевіряється у ході практичних занять.