linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Фізична реабілітація та спортивна медицина


ZSMU
Запис на курс завершено
Фізична реабілітація та спортивна медицина

Інформація про курс

Предметом вивчення навчальної дисципліни є опанування основами фізичної реабілітації та спортивної медицини, набуття практичних навичок щодо проведення медичного (лікарського) контролю та навантажувального тестування у спортивній медицині, сучасних методик проведення фізичної реабілітації при різноманітних захворюваннях, оперативних втручаннях і травмах..

Курс призначено для самостійної роботи студентів.

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ.

Студенти повинні мати уяву про види реабілітації що призначаються у певних станах пацієнтів, правила поводження з медичною технікою та переваги фізіотерапії

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Course Staff Image #2

Малахова С.М.

к.мед.н., доцент кафедри

Course Staff Image #1

Волох Н.Г.

асистент кафедри

Course Staff Image #2

Черепок О.О.

к.мед.н., асистент кафедри

Питання що задаються найчастіше

Які критерії призначення фізичної реабілітації?

Основним критерієм призначення є стани пацієнтів після перенесених захворювань або хірургічних втручань.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Який основний ефект проходження пацієнтом курсу кліматотерапії?

Основний ефект - поліпшення суб'єктивного самопочуття пацієнта.