linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

English medical terminology refresher course. Dentistry


ZSMU
English medical terminology refresher course. Dentistry

Метою онлайн курсу для самостійної роботи студентів медичних вузів з підготовки до складання КРОК-1 «English medical terminology refresher course. Dentistry» є оновлення та вдосконалення у студентів-стоматологів навичок іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції, поглиблення термінологічної підготовки майбутніх фахівців, здатних свідомо і грамотно застосовувати медичні терміни латинською та англійською мовами, а також терміни греко-латинського походження українською мовою, розуміти способи утворення термінів і знати їх специфіку в різних підсистемах медичної термінології.

Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет.

Course Staff

Гордієнко О.В.

Зареєструватися на курс