linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Англомовна фармацевтична термінологія ESP:English Pharmaceutical Terminology


ZSMU
Англомовна фармацевтична термінологія ESP:English Pharmaceutical Terminology

Мета Онлайн курсу «Англомовна фармацевтична термінологія ESP: English Pharmaceutical Terminology» з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів І-ІІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання полягає у тому, щоб шляхом практичних занять та самостійної роботи виробити та вдосконалити низку професійно-орієнтованих компетенцій та навичок комунікації іноземною мовою як загального, так і фахового (фармацевтичного) характеру. Структура Онлайн курсу “Англомовна фармацевтична термінологія ESP: English Pharmaceutical Terminology ” Змістовий модуль 1 « Pharmaceutical Terminology» Тема 1. Herb Тема 2. Plants Тема 3. Homeopathy Тема 4. Chemical Bonds Тема 5. Types of changes in matter Тема 6. Chemist’s Shop Тема 7. The Beginnings of Modern Chemistry Тема 8. Tablets Preparation Тема 9. Pregnancy and Taking Drugs Тема 10. Treatment for HIV Infection and AIDS Змістовий модуль 2 «Grammar» Тема 1. Types of Questions Тема 2. Tenses. Active Voice. Passive Voice Тема 3. Subjunctive Mood Тема 4. Modal Verbs Підсумковий тестовий контроль Глосарій

/p>

Для вивчення даного курсу за вибором студентам необхідно мати дівайс з доступом до мережі інтернет.

Course Staff

Гордієнко О.В.

Орел-Халік Ю.В., Мирошниченко О.А.

Зареєструватися на курс