linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Гігієна у фармації та екологія


ZSMU
СРС. Гігієна у фармації та екологія

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Гігієна у фармації та екологія» для студентів 2 курсу зі спеціальності 226 «Фармація». Курс складається з наступних змістовних модулів «Гігієна навколишнього середовища» та «Гігієна аптечних закладів». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання по окремим темам, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати існуючі екологічні проблеми навколишнього середовища; джерела та види водопостачання; вплив клімато-погодних умов на здоров’я населення; профілактику харчових отруєнь; методи захисту довкілля від енергетичного забруднення; головні принципи здорового способу життя та особистої гігієни; вплив пестицидів та агрохімікатів на здоров’я людини; розвиток біотехнологій та генної інженерії; вплив комп’ютерної техніки та мобільного зв’язку на людину; вклад військової діяльності у забруднення навколишнього середовища; основні поняття виробничої токсикології; природні та антропогенні катастрофи; забруднення довкілля лікарськими препаратами та його вплив на здоров’я людини; шкідливі виробничі чинники в хіміко-фармацевтичній промисловості при виробництві антибіотиків, фітопрепаратів та готових форм ліків.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент, Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс