linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Гігієна у фармації


ZSMU
Запис на курс завершено
СРС. Гігієна у фармації

ПРО НАШ КУРС

В 2017 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Гігієна у фармації» для студентів 3 курсу зі спеціальності «Фармація». Курс складається з наступних змістовних модулів «Гігієна навколишнього середовища» та «Гігієна аптечних закладів». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання по окремим темам, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати існуючі екологічні проблеми навколишнього середовища; систему моніторингу навколишнього середовища; проблеми захисту атмосфери та гідросфери; технологічні аспекти взаємодії суспільства та природного середовища; нетрадиційні форми харчування людини та основні види лікувально-профілактичного харчування; головні принципи здорового способу життя та особистої гігієни; умови праці та санітарно-протиепідемічний режим експлуатації аптек; правила особистої гігієни працівників аптек та фармацевтичних підприємств, вимоги щодо забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму у аптеках; вимоги до вибору території, планування, забудови, умов праці, режиму експлуатації контрольно-аналітичних лабораторій та аптечних складів; шкідливі виробничі чинники в хіміко-фармацевтичній промисловості при виробництві антибіотиків, фітопрепаратів та готових форм ліків..

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., старші викладачі, к.мед.н.: Федорченко Р.А., Соколовська І.А., Шаравара Л.П., Куцак А.В., асистент Волкова Ю.В.

Course Staff Image #2