linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Гігієна та основи екології


ZSMU
СРС. Гігієна та основи екології

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Гігієна та основи екології» для студентів 2 курсу за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Курс складається з 4 тем у складі одного Модуля: «Методика вивчення впливу ультрафіолетового випромінювання. Використання у медицині», «Методика оцінки клімато-погодних умов та впливу на здоров’я людини. Профілактика метеотропних реакцій», «Первинна профілактика ВІЛ-інфекції», «Радіаційне забруднення довкілля. Наслідки Чорнобильської катастрофи». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання у вигляді вхідного та вихідного контролю знань в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання за темами, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять, а наприкінці скласти підсумковий тестовий контроль. В результаті засвоєння питань самостійної роботи «Гігієна та основи екології» студент повинен: - оволодіти методами використання ультрафіолетової радіації для профілактики захворювань та санації повітря приміщень ЛПЗ; - знаннями про абіотичний та біотичний вплив сонячної радіації; визначати фази акліматизації до суворого, тропічного клімату, високогорного клімату та формулювати заходи профілактики метеотропних реакцій; - засвоїти основні принципи організації протиепідемічних та профілактичних заходів запобігання інфікуванню ВІЛ серед школярів, підлітків та молоді; - складати комплекс профілактичних заходів щодо несприятливого впливу штучних джерел радіації на об’єкти довкілля та здоров’я різних контингентів населення.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс