linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Охорона праці в медичній галузі


ZSMU
СРС. Охорона праці в медичній галузі

ПРО КУРС

В 2022 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Охорона праці в медичній галузі» для студентів 2 курсу за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Курс складається з 5 тем у складі одного Розділу «Охорона праці в медичній галузі»: Наукові засади охорони праці в медичних закладах, Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь, Гігієнічна оцінка шкідливих та небезпечних факторів в ЛПЗ, Організація санітарного режиму у акушерсько-гінекологічних стаціонарах, Основи виробничої безпеки. Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання у вигляді вхідного та вихідного контролю знань в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання за темами, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять, а наприкінці скласти підсумковий тестовий контроль. В результаті засвоєння питань самостійної роботи «Охорона праці в медичній галузі» студент повинен: - робити висновки про наявність впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів на організм медичних працівників; - обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України; - планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров’я; - узгоджувати плани проведення профілактичних заходів з планами розвитку територіальних, адміністративних та виробничих одиниць; - аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., доцент, к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс