linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Санітарно-епідеміологічна експертиза харчових продуктів та води


ZSMU
Санітарно-епідеміологічна експертиза харчових продуктів та води

ПРО НАШ КУРС

Оn-line курс «Санітарно-епідеміологічна експертиза харчових продуктів та води» з питань самостійної роботи дисципліни «Гігієна у фармації та екологія» розроблено фахівцями кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ для студентів 2 к заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Метою викладання курсу є: поліпшення та вдосконалення знань студентів з питань харчової, біологічної та енергетичної цінності молока та молочних продуктів, знати показники якості молока за ґатунками та вимоги до сировини, яка використовується для виробництва молока, зміст маркування; оволодіння методами та методиками щодо оцінки якості та свіжості харчових продуктів за органолептичними, фізико-хімічними, епідеміологічними показниками якості; навчитися складати експертний висновок за результатами лабораторного аналізу продуктів харчування; вміти визначати щільність, кислотність, сухий залишок та способи фальсифікації молока; знати органолептичні, фізико-хімічні, епідеміологічні показники якості питної води та показники радіаційної безпеки, вміти складати висновок та рекомендації щодо використання методів поліпшення якості води.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс