linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Загальні питання гігієни з гігієнічною експертизою


ZSMU
СРС. Загальні питання гігієни з гігієнічною експертизою

ПРО НАШ КУРС

В 2017 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Загальні питання гігієни з гігієнічною експертизою» для студентів 3 курсу зі спеціальності «Лабораторна діагностика». Курс складається з наступних змістовних модулів «Гігієна атмосферного повітря. Гігієна житла», «Гігієна ґрунту. Очищення населених пунктів. Гігієна води та водопостачання», «Гігієна харчування. Експертиза харчових продуктів» та «Гігієна праці». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати хронічні інтоксикації, пов’язані з техногенним забрудненням води хімічними речовинами, порівняльну характеристику сучасних способів знезараження води, гігієнічне значення визначення розчиненого кисню у воді, захворювання, зумовлені гіповітамінозом та авітамінозом, а також засвоїти методики визначення способів виявлення фальсифікації кисломолочних продуктів та методики визначення розчиненого кисню у воді.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з гігієни з гігієнічною експертизою, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс