linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. "Спеціальні питання гігієни з гігієнічною експертизою"


ZSMU
СРС. "Спеціальні питання гігієни з гігієнічною експертизою"

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Спеціальні питання гігієни з гігієнічною експертизою» для студентів 3 курсу зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика». Курс складається з тем до наступних розділів «Гігієна дітей і підлітків», «Гігієна лікувально-профілактичних закладів» та «Радіаційна гігієни». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати гігієнічні вимоги до організації і проведення уроків фізичної культури в школі, гігієнічні вимоги до планування, улаштування і утримання радіологічних відділень лікарень, вміти давати гігієнічну оцінку умовам праці медичного персоналу у відділеннях різного профілю, а також засвоїти методики дослідження психофункціональної готовності дитини до школи.

Мета викладання курсу «Спеціальні питання гігієни з гігієнічною експертизою»: ознайомлення студентів із основними чинними законодавчими та нормативними документами в галузях гігієни лікувально-профілактичних закладів та гігієни дітей і підлітків, гігієнічними вимогами до радіологічних відділень лікарень; сучасними методами гігієнічного оцінювання показників здоров’я дітей та підлітків та методами оцінки психофункціонального розвитку та готовності дитини до школи; навчити вмінню проводити комплексне обстеження лікарні, умов праці медичного персоналу в відділеннях різного профілю та оцінювати отримані результати; розроблювати гігієнічні рекомендації щодо організації і проведення уроків фізичної культури в шкільних закладах, давати гігієнічну оцінку об’єктам, які застосовують джерела іонізуючого випромінювання.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент, Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс