linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Гігієнічна експертиза факторів виробничого середовища. Гігієна харчування.


ZSMU
СРС. Гігієнічна експертиза факторів виробничого середовища. Гігієна харчування.

ПРО НАШ КУРС

В 2017 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Гігієнічна експертиза факторів виробничого середовища. Гігієна харчування.» для студентів 4 курсу зі спеціальності «Лабораторна діагностика». Курс складається з наступних змістовних модулів: «Фізіологія праці. Відбір проб повітря. Організація лабораторного контролю атмосферного повітря та повітря помешкань», «Визначення токсичних речовин у повітрі робочої зони», «Фізичні фактори виробничого середовища», «Гігієна харчування Експертиза готових страв» Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен знати: гігієнічні вимоги до влаштування, обладнання та експлуатації клінічних, біохімічних лабораторій, гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації бактеріологічних, паразитологічних лабораторій, особливості харчування різних вікових груп, вимоги до вимірювання постійних магнітних полів, вміти давати оцінку адекватності харчування за меню-розкладкою, а також засвоїти методики визначення способів розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах, методику вивчення та оцінка харчового статусу людини, методи вимірювання постійних магнітних полів.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс