linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. "Показники якості води джерел водопостачання. Безпечність харчових продуктів"


ZSMU
СРС. "Показники якості води джерел водопостачання. Безпечність харчових продуктів"

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Показники якості води джерел водопостачання. Безпечність харчових продуктів» для студентів 4 курсу зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика». Курс складається з наступних змістовних модулів: «Гігієна води та водопостачання» та «Гігієна харчування. Експертиза харчових продуктів» Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен знати: основні чинні законодавчі та нормативні документи в галузі водопостачання населених пунктів та охорони водойм; гігієнічні вимоги до водопостачання населених пунктів; принципи гігієнічного нормування показників якості питної води, харчову, біологічну цінність продуктів тваринного та рослинного походження; профілактику захворювань, пов’язаних зі споживанням недоброякісних харчових продуктів, а також засвоїти методики визначення фізико-хімічних показників якості води та оцінки якості та свіжості харчових продуктів.

«Показники якості води джерел водопостачання. Безпечність харчових продуктів» є ознайомлення студентів із сучасними методами оцінки якості та свіжості харчових продуктів і води за фізико-хімічними показниками; навчитися за результатами лабораторного аналізу складати експертний висновок щодо якості продуктів харчування та води, формування, закріплення та актуалізація у студентів вмінь та навичок проведення лабораторних робіт у лабораторіях установ ДУ «Запорізького обласного лабораторного центру» України у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс