linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС."Санітарно-гігієнічна експертиза"


ZSMU
СРС."Санітарно-гігієнічна експертиза"

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Санітарно-гігієнічна експертиза» для студентів 5 курсу зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування. Курс складається з тем до наступних розділів «Гігієна праці», «Гігієна дітей і підлітків», «Гігієна лікувально-профілактичних закладів» та «Радіаційна гігієни». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати основи законодавства України в галузі гігієни та охорони праці та основні клінічні прояви гострого та хронічного отруєння метанолом, вплив електромагнітного поля на біологічні об’єкти та його використання у медицині, вміти здійснювати аналіз результатів дозиметричного та радіометричного контролю для оцінки їх безпечності та впливу на довкілля, вміти оцінити відповідність дитячих меблів, підручників, іграшок, одягу та взуття санітарно-гігієнічним вимогам; проводити комплексне обстеження лікарні за допомогою санітарно-гігієнічної експертизи, вміти розробляти профілактичні заходи, спрямовані на усунення або зменшення впливу негативних чинників з метою збереження та зміцнення здоров’я населення.

Мета викладання курсу «Санітарно-гігієнічна експертиза»: ознайомити студентів із основними чинними законодавчими та нормативними документами в галузях гігієни праці, лікувально-профілактичних закладів та гігієни дітей і підлітків, оволодіти сучасними методами гігієнічного оцінювання товарів для дітей та підлітків та методами лабораторних досліджень хімічних і фізичних факторів виробничого середовища, навчити вмінню проводити комплексне обстеження лікарні за допомогою санітарно-гігієнічної експертизи, давати гігієнічну оцінку об’єктам, які застосовують джерела іонізуючого випромінювання, використовуючи професійно-профільні знання та практичні навички, вміти здійснювати аналіз результатів дозиметричного та радіометричного контролю для оцінки їх безпечності, вміти обгрунтовувати відповідність дитячих меблів, підручників, іграшок, одягу, взуття санітарно-гігієнічним вимогам; навчити обгрунтовувати результати лабораторних досліджень хімічних і фізичних факторів виробничого середовища для оцінки їх відповідності до вимог Держстандартів та проводити державну санітарно-епідеміологічну експертизу з подальшою видачею висновків щодо відповідності до вимог санітарного законодавства України, розробляти профілактичні заходи, спрямовані на усунення або зменшення впливу негативних чинників з метою збереження та зміцнення здоров’я населення.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс