linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. "Загальні питання гігієни та екології"


ZSMU
СРС. "Загальні питання гігієни та екології"

ПРО НАШ КУРС

В 2017 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Загальні питання гігієни та екології» для студентів 3 курсу зі спеціальності «Лікувальна справа». Курс складається з наступних змістовних модулів «Загальні питання гігієни», «Гігієна навколишнього середовища», «Гігієна харчування» та «Промислова гігієна». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати екологічні фактори, медико-біологічні аспекти екології людини; біологічні ритми та їх провідні характеристики, основи профілактики десинхронозів; психічне здоров’я та його основні критерії; психогігієнічні принципи оптимізації повсякденної діяльності людини; ендемічний зоб та ендемічний флюороз; методи консервування харчових продуктів, а також засвоїти методики визначення фізичного, емоційного та інтелектуального циклів, властивостей темпераменту та характеру, мотиваційної спрямованості та особливостей нервово–психічного стану особистості людини; розрахунку енерговитрат людини та потреби у харчових речовинах; розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс