linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. "Спеціальні питання гігієни та екології"


ZSMU
СРС. "Спеціальні питання гігієни та екології"

ПРО НАШ КУРС

У 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Спеціальні питання гігієни та екології» для студентів 3 курсу зі спеціальності «Лікувальна справа». Курс складається з наступних змістовних модулів: «Методологічні аспекти вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення», «Гігієна дітей та підлітків», «Гігієна лікувально-профілактичних закладів», «Радіаційна гігієна» та «Військова гігієна». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: - знати особливості планування спеціалізованих лікарень; гігієнічні аспекти практичної діяльності лікаря з обслуговування інкурабельних пацієнтів; первинну профілактику ВІЛ-інфекцій; еколого-гігієнічні наслідки аварії на ЧАЕС; основні гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття; правила та норми безпеки для здоров'я дітей та підлітків при вокористанні іграшок, ігор, сувенірів та предметів дитячої творчості, друкованої продукцiї; біологічну зброю та способи її застосування; - вміти оцінити забруднення довкілля, встановити вплив на здоров’я людини при радіаційних аваріях; планувати заходи профілактики при антропогенних катастрофах; засвоїти методики санітарно-епідеміологічної експертизи предметів дитячого вжитку; визначати «осередок та зону біологічного ураження»; проводити етапи санітарно-епідеміологічної експертизи продовольства.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Зареєструватися на курс