linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Загальні та спеціальні питання гігієни та екології


ZSMU
СРС. Загальні та спеціальні питання гігієни та екології

ПРО НАШ КУРС

В 2019 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено фахівцями кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів 3 курсу медичного факультету СТН за спеціальністю 222 «Медицина». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання (з урахуванням вхідного, вихідного рівня знань та підсумкового контролю) в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати складові біосфери та їх роль у розвитку захворювань інфекційної та неінфекційної природи; гігієнічне значення води у забезпеченні населення фтором;основні принции профілактики карієсу та флюорозу зубів у населення; класифікацію методів консервування та гігієнічні вимоги до них; фактори ризику та шляхи інфікування на туберкульоз, особливості планування спеціалізованих лікарень та принципи ізоляції; фізичні основи радіації, використання радіонуклідів у промисловості, енергетиці, медицині; еколого-гігієнічні наслідки аварії на ЧАЕС; вміти науково обґрунтувати комплекс заходів з запобігання впливу нестачі йоду на здоров’я людини; науково обґрунтувати комплекс заходів з запобігання впливу нестачі фтору на здоров’я людини; володіти методами проведення експертизи харчових добавок; використовувати методи виявлення та оцінки забезпеченості організму вітамінами та профілактики гіповітамінозів; надавати лікарські рекомендації та розпорядження щодо використання методів і засобів профілактики інфекцій та інвазій серед населення при обслуговуванні у поліклініці, вдома, в організованих колективах; оцінювати ефективність санації повітря у приміщеннях ЛПЗ; визначати та використовувати заходи щодо попередження внутрішньолікарняних інфекцій серед медичних працівників.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., доцент, к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Зареєструватися на курс