linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Спеціальні питання військової гігієни


ZSMU
СРС. Спеціальні питання військової гігієни

ПРО НАШ КУРС

В 2021 році у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ було розроблено оn-line курс з самостійної роботи «Спеціальні питання військової гігієни» для студентів 4 курсу зі спеціальності «Медицина». Курс розглядає теми з гігієни харчування військовослужбовців, гігієни лазнево-прального обслуговування, гігієни розміщення військ та гігієну праці військовослужбовців при ліквідації НС. Після вивчення кожної теми студент повинен пройти тестовий контроль в режимі оn-line та дати відповіді на ситуаційні завдання. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен знати заходи щодо очищення території військових містечок, таборів, військових баз, знати санітарний нагляд за очищенням території військових містечок, станом обладнання, експлуатацією каналізаційних мереж і споруд, знати обов’язки медичної служби щодо контролю за своєчасністю і повнотою проведення заходів з очищення території; порушення здоров’я та захворювання, які можуть виникати при недотриманні кожної з умов водопостачання та раціонального харчування, способи дезінфекції продовольства і тари.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології та військової гігієни, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

Зав. кафедри, доцент, к.мед.н. Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Сушко Ю.Д., доцент, к.мед.н. Торгун В.П.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс