linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоров'я населення


ZSMU
СРС. Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоров'я населення

ПРО НАШ КУРС

У 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Гігієна та екологія» для студентів 6 курсу зі спеціальності «Медицина». Курс складається з наступних змістовних модулів: «Загальні питання гігієни та екології», «Гігієна лікувально-профілактичних закладів та житлових приміщень», «Гігієна харчування», «Гігієна дітей та підлітків», «Гігієна надзвичайних станів». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: - знати основи медичної біоритмології та хроногігієни, умови перебування хворих в ЛПЗ, гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання дітей та підлітків, організацію гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особливості тимчасового розміщення потерпілого населення та аварійно-рятувальних формувань, гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. - вміти дати гігієнічну оцінку умов перебування хворих в ЛПЗ, організувати фізичне виховання дітей та підлітків, спираючись на гігієнічні принципи організації, оцінювати гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., доцент, к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс