linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. «Охорона праці в ЛПЗ для дітей»


ZSMU
СРС. «Охорона праці в ЛПЗ для дітей»

ПРО НАШ КУРС

У відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання в 2018 році викладачі кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ розробили оn-line курс самостійної роботи «Охорона праці в ЛПЗ для дітей» для студентів 2 курсу за спеціальністю 228 «Педіатрія». Курс складається з 5 тем у складі одного Модуля «Охорона праці в ЛПЗ для дітей»: «Наукові засади охорони праці в медичних закладах», «Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь», «Гігієнічна оцінка шкідливих та небезпечних факторів у ЛПЗ для дітей», «Організація санітарного режиму у акушерсько-гінекологічних стаціонарах», «Основи виробничої безпеки». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання у вигляді вхідного та вихідного контролю знань в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі або електронною поштою надати відповідальному викладачу. Після опрацювання всіх тем кожен студент має скласти підсумковий тестовий контроль. В результаті засвоєння питань самостійної роботи «Охорона праці в ЛПЗ для дітей» студент повинен:- знати основні професійні шкідливі та небезпечні фактори медичного персоналу, що обслуговує дитяче населення, - вміти пояснювати негативних вплив шкідливих та небезпечних професійних факторів на здоров’я; - обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України; - планувати заходи з дотримання здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров’я; - аналізувати й оцінювати небезпечні для життя та здоров’я випадки та ситуації, пов’язані з професійної діяльністю та складати план профілактичних заходів, щодо їх попередження; - володіти методикою розслідування нещасних випадків, що сталися під час виконання професійних обов’язків тощо.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з охорони праці, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс