linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

CРС. Загальна гігієна та ГДП


ZSMU
CРС. Загальна гігієна та ГДП

ПРО НАШ КУРС

В 2019 році у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ було розроблено оn-line курс з самостійної роботи «Загальна гігієна з гігієною дітей та підлітків» для студентів 3 курсу зі спеціальності 228 «Педіатрія». Курс включає наступні змістовні модулі «Загальні питання гігієни та екології», «Гігієна дітей та підлітків». Після вивчення кожної теми студент повинен пройти тестовий контроль в режимі оn-line та дати відповіді на ситуаційні завдання. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати екологічні фактори та вміти пояснювати їх вплив на здоров’я людини; основні завдання психогігієни; основні характеристики та класифікацію біоритмів; причини виникнення та прояви десинхронозу, ендемічного зобу та ендемічного флюорозу; основні елементи, методи та засоби здорового способу життя, гігієнічні вимоги до одягу та взуття різних вікових груп; правила та норми безпеки для здоров'я дітей та підлітків при використанні іграшок, ігор, сувенірів та предметів дитячої творчості, друкованої продукції; Володіти методиками санітарно-епідеміологічної експертизи тканин, одягу, взуття, дитячих іграшок, книжок та інших предметів дитячого вжитку; оцінки психічного здоров’я людини та основних особливостей особистості (темпераменту, характеру тощо). Вміти розробляти заходи профілактики десинхронозів; ендемічних захворювань та психогігієнічної оптимізації повсякденної діяльності людини.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс