linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Спеціальні питання гігієни та військова гігієна


ZSMU
СРС. Спеціальні питання гігієни та військова гігієна

ПРО НАШ КУРС

В 2020 році у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ було розроблено оn-line курс з самостійної роботи «Спеціальні питання гігієни та військова гігієна» для студентів 3 курсу зі спеціальності 228 «Педіатрія». Курс включає наступні змістовні модулі «Спеціальні питання гігієни та екології», «Військова гігієна». Після вивчення кожної теми студент повинен пройти тестовий контроль в режимі оn-line та дати відповіді на ситуаційні завдання. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен знати фактори ризику та шляхи інфікування на туберкульоз, особливості планування спеціалізованих лікарень та принципи ізоляції; технології зниження концентрації інфекційного аерозолю в повітрі приміщень та основні напрямки проведення інфекційного контролю у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах; фізичні основи радіації, використання радіонуклідів у промисловості, енергетиці, медицині; еколого-гігієнічні наслідки аварії на ЧАЕС; види зброї масового ураження, способи її застосування; призначення, умови проведення специфічної індикації біологічних засобів за скороченою і розширеною схемами, етапи експертизи, методи експресного аналізу; етапи санітарно-епідеміологічної експертизи продовольства. Володіти методикою гігієнічної оцінки умов перебування хворих в спеціалізованих лікарнях та інкурабельних пацієнтів, методикою відбору проб продовольства. Вміти розраховувати добових енерговитрат людини; оцінювати якість консервованих продуктів, оцінювати ефективність санації повітря у приміщеннях ЛПЗ; визначати та використовувати заходи щодо попередження внутрішньолікарняних інфекцій, синдрому емоційного вигорання та професійної патології серед медичних працівників; визначати «осередок та зону біологічного ураження».

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс