linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Загальні та спеціальні питання гігієни та екології


ZSMU
СРС. Загальні та спеціальні питання гігієни та екології

ПРО НАШ КУРС

У 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Загальні та спеціальні питання гігієни та екології» для студентів 3 курсу ІІ медичного факультету спеціальності «Педіатрія», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Курс складається з наступних тем: «Методологічні аспекти вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення», «Гігієна дітей та підлітків», «Гігієна лікувально-профілактичних закладів», «Радіаційна гігієна» та «Військова гігієна». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: - знати особливості планування спеціалізованих лікарень; гігієнічні аспекти практичної діяльності лікаря з обслуговування інкурабельних пацієнтів; первинну профілактику ВІЛ-інфекцій; еколого-гігієнічні наслідки аварії на ЧАЕС; основні гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття; правила та норми безпеки для здоров'я дітей та підлітків при використанні іграшок, ігор, сувенірів та предметів дитячої творчості, друкованої продукції; біологічну зброю та способи її застосування; - вміти оцінити забруднення довкілля, встановити вплив на здоров’я людини при радіаційних аваріях; планувати заходи профілактики при антропогенних катастрофах; засвоїти методики санітарно-епідеміологічної експертизи предметів дитячого вжитку; визначати «осередок та зону біологічного ураження»; проводити етапи санітарно-епідеміологічної експертизи продовольства.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., доцент, к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Зареєструватися на курс