linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. "Охорона праці в галузі" для студентів 3к зі спеціальності "Стоматологія"


ZSMU
СРС. "Охорона праці в галузі" для студентів 3к зі спеціальності "Стоматологія"

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Охорона праці в медичній галузі» для студентів 3 курсу за спеціальністю 221 «Стоматологія». Курс складається з 5 тем у складі одного Модуля «Охорона праці в медичній галузі»: «Правові і організаційні основи охорони праці», «Організації охорони праці в закладах вищої медичної освіти», «Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов'язків медичних працівників», «Нещасні випадки і аварії в ЛПЗ, їх розслідування і облік», «Небезпечні інфекційні захворювання в роботі медичних працівників», «Основи виробничої безпеки медичних працівників». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання у вигляді вхідного та вихідного контролю знань в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання за темами, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять, а наприкінці скласти підсумковий тестовий контроль. В результаті засвоєння питань самостійної роботи «Охорона праці в медичній галузі» студент повинен: - робити висновки про наявність впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів на організм медичних працівників; - обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України; - планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров’я; - узгоджувати плани проведення профілактичних заходів з планами розвитку територіальних, адміністративних та виробничих одиниць; - аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс