linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Гігієна та екологія


ZSMU
СРС. Гігієна та екологія

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Гігієна та екологія» для студентів 3 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності «Стоматологія», медичного коледжу. Курс складається з одного Модуля та 4 тем: «Оцінка впливу індивідуального харчування на загальне та стоматологічне захворювання», «Методика використання ультрафіолетового випромінювання для санації повітря в окремих кабінетах стоматологічних закладів для знезараження стоматологічного інструментарію при використанні фотополімерних ламп», «Методика гігієнічної оцінки клімато - погодних умов та їх вплив на здоров’я людини. Санітарна охорона та біобезпека атмосферного повітря», «Аліментарна профілактика основних стоматологічних захворювань». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання по окремим темам, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: оволодіти методами використання ультрафіолетової радіації для профілактики захворювань та санації повітря приміщень різного призначення стоматологічних закладів; знаннями про значення сонячної радіації, клімату, погоди як факторів навколишнього середовища; інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища (харчування) на загальне та стоматологічне здоров’я населення, збереження працездатності, стійкості до дії несприятливих факторів навколишнього середовища.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички зі спеціальних питань гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс