linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Видалити СРС. Гігієна у фармації та екологія


ZSMU
Запис на курс завершено
Видалити СРС. Гігієна у фармації та екологія

ПРО НАШ КУРС

В 2018 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Гігієна та промислова санітарія» для студентів 3 курсу зі спеціальності «ТКПЗ». Курс складається з наступних змістовних модулів «Гігієна харчування», «Гігієна праці» та «Гігієна навколишнього середовища». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання по окремим темам, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен знати: нетрадиційні форми харчування людини та основні види лікувально-профілактичного харчування; методику розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах, проводити оцінку адекватності харчування за меню-розкладкою; знати методику вивчення та оцінки харчового статусу людини і медичного контролю за забезпеченням організму вітамінами, головні принципи здорового способу життя та особистої гігієни; методику розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь, значення попередніх та періодичних медичних оглядів як заходу профілактики, епідеміолого-гігієнічне значення ґрунту, види випромінювання та вплив ультрафіолетового випромінювання на організм людини.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Course Staff Image #1

СЕВАЛЬНЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри, доцент, заслужений лікар України

Course Staff Image #2

АВТОРИ КУРСУ

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., доцент, к.мед.н. Федорченко Р.А., доцент, к.мед.н. Шаравара Л.П., доцент, к.мед.н. Куцак А.В., старший викладач к.мед.н. Соколовська І.А., асистент Волкова Ю.В.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.