linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Фармацевтична ботаніка. Самостійна робота. Анатомія рослин. Модуль1.


ZSMU
Фармацевтична ботаніка. Самостійна робота. Анатомія рослин. Модуль1.

Про курс

Фармацевтична ботаніка – базова медико-біологічна дисципліна пов’язана з хімією, біологією, фармакогнозією, мікробіологією, фітотерапією, технологією фітопрепаратів, косметологією та іншими дисциплінами. Вона закладає знання та практичні навички, які знаходять своє втілення і поповнення при розгляді питань пошуку джерел природних біологічно активних речовин, їх біосинтезу, виділення, встановлення структури та властивостей, виготовлення фітопрепаратів, їх застосування. Онлайн курс поєднує викладання елементів класичної ботаніки з новітніми відомостями про будову, хімічний склад, природні ресурси, та медичне використання рослин. Курс складається двох модулів: модуль 1. Анатомія рослин; модуль 2. Систематика рослин. Модулі мають підмодулі, які завершуються питаннями для обговорення та ситуаційними завданнями для самоконтролю.

ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Для вивчення даного онлайн курсу студентам знадобляться комп'ютер з доступом до мережі інтернет.

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Course Staff Image #1

Корнієвський Юрій Іванович

Доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ЗДМУ, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Корнієвська Валентина Григорівна

Доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ЗДМУ, кандидат фармацевтичних наук

Course Staff Image #2

Мазулін Георгій Владиленович

Асистент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ЗДМУ, кандидат фармацевтичних наук

Зареєструватися на курс