linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС:Медична біологія для спеціальності медицина,педіатрія (1 курс). Розділ 3,4


ZSMU
СРС:Медична біологія для спеціальності медицина,педіатрія (1 курс). Розділ 3,4

Інформація про курс

Самостійна робота студентів складається з аудиторної та позааудиторної роботи. За програмою курсу "Медична біологія" 17 тем не входять до плану аудиторних занять, з яких 8 розглянуто у першому семестрі, а наступних 9 - пропонується для вивчення у другому семестрі: «Оволодіння навиками ідентифікації збудників гельмінтозів»; «Кліщі – мешканці житла людей та їх медичне значення»; «Гнус та його компоненти: характеристика, значення як проміжних хазяїв гельмінтів і переносників збудників хвороб людини»; «Походження людини. Людські раси як віддзеркалення адаптаційних законо мірностей розвитку людини»; «Вчення про макро- та мікроеволюцію. Популяційна структура людства»; «Отруйні для людини рослини і тварини» та інші.

Ці теми достатньо повно розглянуті в онлайн-курсі "Медична біологія. СРС зі спеціальностей "Медицина" та"Педіатрія", який пропонується для вивчення студентам 1 курсу 1 та 2 медичних факультетів

Автори курсу

Завідувач кафедри: доцент, д.б.н. О.Б. Приходько; Доценти: к.б.н. В.І. Павліченко, к.б.н. А.П. Попович, Ємець Т.І.; Старші викладачі: к.б.н. Н.Г. Васильчук, Г.Ю. Малєєва, К.В. Гавриленко, Асистент О.С. Гуліна

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс