linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС:Медична біологія для спеціальності медицина,педіатрія (1 курс). Розділ 1,2


ZSMU
Запис на курс завершено
СРС:Медична біологія для спеціальності медицина,педіатрія (1 курс). Розділ 1,2

Інформація про курс

Самостійна робота студентів складається з аудиторної та позааудиторної роботи. За програмою курсу "Медична біологія" ряд тем не входять до плану аудиторних занять, а саме: "Життя клітин поза організмом", "Генетичні карти", "Генетична небезпека забруднення середовища", "Генна інженерія та генна терапія", "Дерматогліфічний та імунологічний методи генетики людини", "Біологічні ритми та їх медичне значення" та інші.

Ці теми достатньо повно розглянуті в онлайн-курсі "СРС з медичної біології (цитології та генетики", який пропонується для вивчення студентам 1 курсу I, II медичних факультетів зі спеціальності "Медицина" (лікувальна справа, педіатрія).

Автори курсу

Завідувач кафедри: доцент, д.б.н. О.Б. Приходько; Доценти: к.б.н. В.І. Павліченко, к.б.н. А.П. Попович, Ємець Т.І.; Старші викладачі: к.б.н. Н.Г. Васильчук, Г.Ю. Малєєва, К.В. Гавриленко, Асистенти О.О. Шеметенко, О.С. Гуліна, Хмелевська А.П.