linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Основи імунології


ZSMU
Основи імунології

Про курс

Метою курсу імунології є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками зі структури і функціонування імунної системи у дорослої людини, його віковими особливостями, механізмами розвитку і функціонування, основними методами іммунодіагностики, методами оцінки імунного статусу і показаннями до застосування імунотропної терапії.

Курс надає необхідні знання щодо структури і функціонування імунної системи у вигляді презентацій та малюнків. Практичні завдання виконанні у вигляді таблиць або ситуаційних задач, розв’язання яких збільшує інтерес до курсу та самостійній роботи студента. В процесі навчання студенти мають змогу спілкуватися з викладачами кафедри та з тьютором курсу або за допомогою електронної пошти, або безпосередньо на кафедрі. Після закінчення курсу видається сертифікат.

Автори курсу:

к.мед.н., доцент Поліщук Н.М., к.мед.н., доцент Количева Н.Л., к.біол.н., к.мед.н., доцент Жеребятьєв О.С., старший викладач Крупєй К.С., к.біол.н., старший викладач Єрьоміна А.К., к. біол.н., старший викладач Войтович О.В., к.мед.н. асистент Алексєєва Ю.В., к.біол.н. асистент Литвиненко О.С., к.біол.н., асистент Носач С.Г., асистент Деген А.С., асистент Матильонок Т.С.

Course Staff Image #1

Тьютори курсу:

доцент Жеребятьєв О.С.

Course Staff Image #1
Зареєструватися на курс