linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Епідеміологія хвороб


ZSMU
Епідеміологія хвороб

Про курс

Метою курсу «Епідеміологія хвороб» є вивчення причин і механізмів виникнення та поширення інфекційних хвороб, методів їх профілактики та організації протиепідемічних заходів при всіх актуальних інфекційних захворюваннях. Формування епідеміологічного мислення знання профілактичних та протиепідемічних заходів у студентів.

Курс дозволяє визначити пріоритетні проблеми профілактики інфекційних захворювань за групами та нозологічними формами. Трактувати епідеміологічну, соціальну та економічну значущість окремих нозологічних форм. Вміти організовувати та проводити протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань. Вміти інтерпретувати результати епідеміологічного методу дослідження. В процесі навчання студенти мають змогу спілкуватися з викладачами кафедри та з тьютором курсу або за допомогою електронної пошти, або безпосередньо на кафедрі. Після закінчення курсу видається сертифікат.

Автори курсу:

к.мед.н., доцент Поліщук Н.М., к.мед.н., доцент Количева Н.Л., к.біол.н., к.мед.н., доцент Жеребятьєв О.С., старший викладач Крупєй К.С., к.біол.н., старший викладач Єрьоміна А.К., к. біол.н., старший викладач Войтович О.В., к.мед.н. асистент Алексєєва Ю.В., к.біол.н. асистент Литвиненко О.С., к.біол.н., асистент Носач С.Г., асистент Деген А.С., асистент Матильонок Т.С.

Course Staff Image #1

Тьютори курсу:

доцент Жеребятьєв О.С.

Course Staff Image #1
Зареєструватися на курс