linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія


ZSMU
Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія

Про курс

Метою курсу « КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» є вивчення загальних закономірностей, біологічних властивостей мікроорганізмів незалежно від їх видової приналежності та особливості біологічних властивостей патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, характерних певному виду: морфологію, фізіологію, біохімію, генетику, екологію, еволюцію і інші ознаки мікроорганізмів, а також процеси їх взаємодії з макроорганізмом.

Курс дозволяє визначити пріоритетні проблеми профілактики інфекційних захворювань за групами та нозологічними формами. Трактувати епідеміологічну, соціальну та економічну значущість окремих нозологічних форм. Вміти організовувати та проводити протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань. Вміти інтерпретувати результати епідеміологічного методу дослідження. В процесі навчання студенти мають змогу спілкуватися з викладачами кафедри та з тьютором курсу або за допомогою електронної пошти, або безпосередньо на кафедрі. Після закінчення курсу видається сертифікат.

Автори курсу:

к.мед.н., доцент Поліщук Н.М., к.мед.н., доцент Количева Н.Л., к.біол.н., к.мед.н., доцент Жеребятьєв О.С., старший викладач Крупєй К.С., асистент Деген А.С.

Course Staff Image #1

Тьютори курсу:

доцент Жеребятьєв О.С.

Course Staff Image #1
Зареєструватися на курс