linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

СРС. Органічна хімія


ZSMU
СРС. Органічна хімія

Опис навчальної дисципліни (анотація)

Органічна хімія являє собою дисципліну, яка вивчає будову, методи одержання та фізико-хімічні властивості сполук основою яких є атом Карбону та необхідна для формування у студентів необхідної бази для подальшого вивчення біохімії, фармакології, фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, фармакогнозії тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Органічна хімія» є органічні сполуки, їх фізичні та хімічні властивості, методи синтезу, перетворення, механізми реакцій, методи органічного синтезу, фізико-хімічні методи встановлення структури органічних сполук.

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:

  • вирішувати теоретичні та практичні завдання у галузі органічної хімії працюючи як одноосібно так і в складі робочої групи.
  • здатність до аналізу та синтезу (студент має бути здатним узагальнювати інформацію представлену йому на окремих прикладах та переносити її на інші об’єкти, що вивчаються), здатність до організації та планування (студент має бути здатним планувати виконання експерименту в рамках практичних занять), здатність до пошуку інформації, здатність використовувати знання на практиці, здатність працювати у команді.
  • здатність володіти хімічною термінологією, здатність до пошуку інформації про властивості органічних сполук, здатність формувати знання про будову та властивості класів органічних сполук на основі відомостей щодо окремих сполук, здатність передбачувати властивості органічних сполук на основі відомостей про їх будову, вміти передбачувати напрям перебігу реакцій на основі відомостей щодо будови реагентів та умов перетворення, вміти застосовувати методи ідентифікації органічних сполук, вміти застосовувати відомості про взаємоперетворення класів органічних сполук для проведення планування спрямованого синтезу складних молекул, володіти технікою проведення експериментальних досліджень, здатність самостійно проводити синтез нескладних за будовою представників окремих класів органічних сполук, здатність аналізувати дані ІЧ-,УФ-, ЯМР-,мас-спектрометрії та робити висновки про структуру сполук на основі зазначеної інформації

Розробники курсу

КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ, ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

КАНДИБЕЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

ВОСКОБОЙНІК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

ДОЦЕНТ, ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

КАЗУНІН МАКСИМ СТАНІСЛАВОВИЧ

ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

ХОЛОДНЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

КОЛОМОЄЦЬ ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА

АСИСТЕНТ, КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

МАРТИНЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

АСИСТЕНТ, КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

СТАВИЦЬКИЙ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

АСИСТЕНТ, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Зареєструватися на курс