linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Сучасні підходи до лікування опіків органу зору


ZSMU
Запис на курс завершено
Сучасні підходи до лікування  опіків органу зору

About This Course

висвітлити основні принципи організації допомоги при опіках органа зору в Україні та світі. Досягнення українських науковців з питань діагностики, лікування і профілактики опіків органу зору. Психологічні особливості хворого, який має опікову травму, часто поєднаних уражень і травм органу зору. Деонтологічні аспекти лікування опікового ураження органу зору · засвоїти навики опитування та офтальмологічного обстеження хворих з опіками органа зору; визначення симптомів ураження органу зору при різних видах опікової травми ока, необхідний обсяг першої допомоги; · висвітлити основний етіо-патогенез ушкодження тканин при різних видах опіків органа зору; · засвоїти клінічні особливості перебігу різних видів опіків органу зору; оцінити ступінь тяжкості і глибини ураження органу зору; · підвищити майстерність проведення диф.діагнозу; · вміти аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження у хворих з опіками органа зору; · вміти складати план лікування, визначати тактику медикаментозного та хірургічного лікування; · спланувати диспансерне спостереження і профілактичні заходи;.

Команда, що координує курс: Завгородня Наталія Григорівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології ЗДМУ, керівник проекту; Саржевська Л.Е. к.мед.н., доцент кафедри офтальмології ЗДМУ; К.О. Костровська – канд. мед. наук, асистент кафедри офтальмології ЗДМУ; С.В. Михальчик -канд. мед. наук, асс. кафедри офтальмології ЗДМУ;

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.